Bản in     Gởi bài viết  
Tổng kết các chương trình phối hợp giữa BDT với các sở, ban ngành 
 

TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA BAN DÂN TỘC VỚI CÁC SỞ, BAN NGÀNH

 

Ngày 31/3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết các chương trình phối hợp giữa ban với các sở, ban, ngành. Về dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch.

Trong 5 năm qua, Ban Dân tộc và các sở, ban, ngành đã đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, tích cực xây dựng công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt được những kết quả tích cực. Toàn tỉnh xây dựng 579 nhà văn hóa (NVH), trong đó 210 NVH cộng đồng do Nhà nước đầu tư tại các thôn, ấp đồng bào dân tộc thiểu số 100% số xã, thôn, ấp có cụm loa truyền thanh; 100% xã có trung tâm văn hóa, câu lạc bộ thể thao, các điểm vui chơi, bãi tập thể thao…Thống kê đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 91,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 41,1% khu dân cư văn hóa, 8,6% số hộ dân trong tỉnh thường xuyên tham gia tập thể dục - thể thao,100% các trường từ tiểu học đến THPT tham gia giảng dạy giáo dục thể chất cho học sinh.

Ban Dân tộc cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp với đồn biên phòng trong việc tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới của tỉnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và Nhà nước; vận động đồng bào hăng hái sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa…

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể và cá  nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giai đoạn 2006 – 2010. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ban Dân tộc đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011 – 2015.

Anh Dũng
[Trở về]