Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 93/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ Chính phủ 17/10/2014 Còn
2 30/2014/TT-BKHCN Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ khoa học và Công nghệ 15/10/2014 Còn
3 26/2014/TT-BKHCN Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước Bộ khoa học và Công nghệ 10/10/2014 Còn
4 23/2014/TT-BKHCN Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Bộ khoa học và Công nghệ 19/09/2014 Còn
5 83/2014/NĐ-CP Về kinh doanh xăng dầu Chính phủ 03/09/2014 Còn
6 22/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Bộ khoa học và Công nghệ 25/08/2014 Còn
7 20/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng Bộ khoa học và Công nghệ 15/07/2014 Còn
8 21/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn Bộ Khoa học và Công nghệ 15/07/2014 Còn
9 19/2014/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ Khoa học và Công nghệ 01/07/2014 Còn
10 19/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa Bộ khoa học và Công nghệ 01/07/2014 Còn
11 1550/QĐ-BKHCN Quyết định về việc đính chính Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường Bộ khoa học và Công nghệ 25/06/2014 Còn
12 17/2014/TT-BKHCN Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm Bộ Khoa học và Công nghệ 16/06/2014 Còn
13 18/2014/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen Bộ Khoa học và Công nghệ 16/06/2014 Còn
14 16/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Bộ khoa học và Công nghệ 13/06/2014 Còn
15 15/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Bộ khoa học và Công nghệ 13/06/2014 Còn
16 14/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ khoa học và Công nghệ 11/06/2014 Còn
17 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT Thông tư liên tịch Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế Không 09/06/2014 Còn
18 956/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 21/04/2014 Còn
19 05/2014/TT-BKHCN Thông tư Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” Bộ khoa học và Công nghệ 10/04/2014 Còn
20 04/2014/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất Bộ khoa học và Công nghệ 08/04/2014 Còn
Trang :
1