Bình Phước: Khai mạc Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ ba - 11/07/2023 15:55 4267
Sáng 11-7, Kỳ họp thứ 11 được HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
 
1
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1 1
Đoàn chủ tọa kỳ họp
Dự phiên khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chức năng, các huyện, thị xã, thành phố...
2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Ngay từ đầu năm 2023, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực, quyết tâm, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 nói riêng và Kế hoạch 5 năm 2021-2025 nói chung; kịp thời triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, thách thức và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực và các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cho ý kiến đối với các nội dung về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm 2023; việc điều chỉnh thu - chi ngân sách, kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả thực hiện chương trình giám sát và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 11; báo cáo giải trình về những nội dung chưa đưa vào dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, dân chủ, tích cực phát huy trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc, chất lượng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua 21 tờ trình và nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh chuẩn bị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
 

3
4
Các đại biểu dự họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dành 1 buổi thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động trả lời ý kiến chất vấn một số ủy viên UBND tỉnh về các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm…

Thực hiện nghiêm túc, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, 6 tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó lường, dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng còn chưa rõ nét đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đưa kinh tế Bình Phước vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của HĐND tỉnh, nổi bật trên một số lĩnh vực:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 7,27%. Đây là mức tăng cao nhất so với vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 14 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thực hiện hiệu quả và thực chất hơn việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh…

6
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại kỳ họp

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại được bảo đảm; giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường cũng gợi mở, lưu ý những hạn chế, khó khăn cần phải được nhìn nhận đánh giá khách quan, toàn diện, xác định đúng và trúng nguyên nhân để có giải pháp kịp thời, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh hiện nay của trong nước, quốc tế và tình hình, thực tiễn của địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh: Các nội dung của kỳ họp lần này rất quan trọng, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, phát huy tinh thần tập thể, đổi mới sáng tạo, dân chủ, thẳng thắn, có nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung của kỳ họp.

Sau khi HĐND biểu quyết thông qua, đề nghị UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện ngay, bảo đảm kịp thời, hiệu quả và đúng quy định; thực hiện nghiêm túc, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đặc biệt các vấn đề quan trọng, bức xúc của xã hội và được cử tri quan tâm, qua đó làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang thông báo tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điểu Huỳnh Sang cũng thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 

8
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang thông báo tại kỳ họp

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri...
 

9
10
Đại biểu dự kỳ họp

6 tháng đầu năm có 6/15 khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với cùng kỳ

Tại kỳ họp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi cũng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
 

11
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh báo cáo tại kỳ họp
12
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Mi báo cáo tại kỳ họp

Theo đó, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Bình Phước đã vượt qua khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước đạt 7,27%. Đáng chú ý, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp quý 2/2023 của tỉnh có sự phục hồi nhanh, đạt 8,85%. Cơ cấu kinh tế ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,47%, công nghiệp và xây dựng chiếm 41,8%, dịch vụ chiếm 34,73%. GRDP bình quân đầu người 6 tháng đầu năm ước đạt 43,2 triệu đồng, đạt 46,35% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư trong nước được 15 dự án với số vốn 3.500 tỷ đồng, bằng 45,5% về số dự án và bằng 63,74% về số vốn so với cùng kỳ, đạt 29,17% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được 15 dự án với số vốn 610 triệu USD, tăng gấp 12 lần về số vốn so với cùng kỳ và đạt hơn 200% so với kế hoạch năm…
 

13
Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Thụy Phương Thảo báo cáo việc điều chỉnh thu - chi ngân sách
14
Đại biểu cũng được nghe Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lê Viết Hòa trình bày báo cáo của tòa về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
15
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phan Văn Phong trình bày báo cáo của viện về kết quả công tác 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
16
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trần Văn Hòa trình bày báo cáo tóm tắt của cục về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo tồn, phát huy giá trị và có nhiều hoạt động sôi nổi. Chất lượng giáo dục được nâng lên, đã tổ chức các kỳ thi an toàn; công tác đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng và các loại dịch bệnh được kiểm soát. An sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân ổn định…

17
18
Các đại biểu dự kỳ họp

Với mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch đã được xác định tại Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND tỉnh đưa ra 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thủ tục đầu tư mới đối với các công trình trọng điểm như cao tốc: Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn 7km qua địa bàn thị xã Chơn Thành) và đường Đồng Phú - Bình Dương; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tập trung giải quyết kiến nghị và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Đại biểu cũng được nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt 5.449 tỷ đồng, bằng 37% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 34% dự toán HĐND tỉnh thông qua, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có 6/15 khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với cùng kỳ, UBND tỉnh điều chỉnh cho tổng thu ngân sách cả năm đạt 14.888 tỷ đồng, bằng 102% dự toán Bộ Tài chính giao, giảm 8% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua đầu năm. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến điều chỉnh cả năm là 18.345 tỷ đồng, bằng 102% so với dự toán HĐND tỉnh đã giao đầu năm.

 

Tác giả bài viết: Thanh Mãng (BPO)

Nguồn tin: Báo Bình Phước:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay122,039
  • Tháng hiện tại122,039
  • Tổng lượt truy cập362,127,842
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây