Đồng bào dân tộc thiểu số một lòng tin Đảng (Bài cuối)

Thứ hai - 02/10/2023 16:36 237
Đồng bào dân tộc thiểu số một lòng tin Đảng (Bài cuối)

Bài cuối
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là âm mưu thâm độc và ngoan cố chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên của các thế lực thù địch. Bất ổn xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11-6 vừa qua là vấn đề điển hình gây quan ngại để Bình Phước cảnh giác hơn nữa. Thời gian qua, tỉnh vẫn tiếp tục đề ra nhiều giải pháp căn cơ và lâu dài để phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, từng bước nâng cao dân trí, phát triển dân sinh cho đồng bào DTTS, khu vực biên giới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. Theo đó, năm 2022, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách tỉnh (10%) để thực hiện đồng bộ 10 dự án thành phần với 217,664 tỷ đồng; nguồn vốn dự kiến thực hiện năm 2023 là 420,723 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhiều mô hình đặc thù đã được xây dựng phù hợp, vừa tạo sân chơi vừa giúp đồng bào có cơ hội thể hiện bản thân, cống hiến theo trình độ, năng lực và nhiệt huyết... Tiêu biểu là các câu lạc bộ điểm sáng biên giới, phụ nữ DTTS tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn, ấp...
 

Già làng, người có uy tín tỉnh Bình Phước học hỏi kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc tại tỉnh Kiên Giang

Thời gian qua, tỉnh đã phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, ấp, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn cùng vươn lên phát triển, ổn định cuộc sống... Đồng bào DTTS ở khu vực biên giới được nâng cao dân trí, phát triển dân sinh cũng đã tích cực tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại địa phương.

Ông Điểu Nen, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh nhận định: Trên địa bàn tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, đồng bào DTTS và miền núi cơ bản ổn định. Hệ thống chính trị vùng DTTS không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động; kinh tế - xã hội vùng biên, vùng DTTS ngày càng đổi mới, đời sống người dân thay đổi từng ngày...

Chủ động trước âm mưu chống phá của thế lực thù địch

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển” song song với “chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

“Hiện nay, dựa vào công nghệ mà các thế lực thù địch sử dụng chiêu bài chống phá Đảng, Nhà nước ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng quá trình mở cửa, hội nhập để đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng chủ yếu lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận đồng bào DTTS để kích động, khoét sâu mâu thuẫn từ những tranh chấp dân sự nhỏ thành xung đột xã hội, kích động nhân dân tụ tập đông người bất hợp pháp, bạo loạn, làm mất ổn định chính trị - xã hội... Chính những kích động chống đối đó sẽ làm suy yếu sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu và được thực hiện thường xuyên, nhất quán...” - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh Điểu Nen khẳng định.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Chính phủ đã ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng thực hiện công tác dân tộc; phát triển kinh tế gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp đặc thù của các vùng đồng bào DTTS và miền núi. Phát triển giáo dục - đào tạo, thực hiện hiệu quả chính sách cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người DTTS; gắn đào tạo với nhu cầu và khả năng bố trí việc làm tại địa phương. Ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe của đồng bào DTTS; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế, dân số có chất lượng cho đồng bào; bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc…

Bên cạnh đó, việc nâng cao hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vùng tập trung đồng bào DTTS vẫn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến người DTTS luôn là giải pháp ưu tiên. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động các trang, nhóm cộng đồng với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Song song đó, cử cán bộ người DTTS sâu sát với người dân để chủ động định hướng, đề xuất xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn; tổ chức đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; nhịp nhàng trong hoạt động phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực. Chủ động theo dõi, định hướng kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn và những vấn đề dư luận xã hội bức xúc, không để xảy ra “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.
 

Đồng bào DTTS dự hội nghị tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại thôn Đắk Khâu, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

Ông Điểu Mun ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập cho biết: Chính sách đối với đồng bào DTTS được thực hiện rất cụ thể. Vì vậy, đã phát huy hiệu quả đối với từng hộ dân. Chúng tôi cũng thường xuyên được tập huấn về đấu tranh, phản bác âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng. Từ đó, chúng tôi hiểu và tuyên truyền, giải thích cho bà con không nghe xúi giục làm điều xấu.

Bình Phước hiện có hơn 2.000 đảng viên người DTTS. Đây là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới, vùng DTTS và miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, đảng viên người DTTS còn ít so với tổng số hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các cấp ủy đảng cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, kết nạp quần chúng DTTS ưu tú vào Đảng, vừa góp phần xóa tình trạng thôn, ấp không có đảng viên vừa tạo nên “hàng rào thép” trong tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lợi dụng nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là lực lượng xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và lan tỏa những thông điệp tích cực đến đồng bào DTTS…

Thành quả hiện hữu trong vùng đồng bào DTTS cả về đời sống vật chất và tinh thần của Bình Phước hôm nay cho thấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng cơ chế, chính sách sâu sát, phù hợp, đảm bảo cơ sở pháp lý. Sự thay đổi đó là minh chứng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc. Đây không chỉ là sự kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mà còn khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là nền tảng bền vững làm thất bại mọi âm mưu thâm độc, “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch, phản động trong vùng đồng bào DTTS nói chung, tại Bình Phước nói riêng.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân tộc tỉnh ĐIỂU NEN

 

Tác giả bài viết: Ngọc Tú - Trịnh Quân

Nguồn tin: Báo Bình Phước:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay29,359
  • Tháng hiện tại1,038,273
  • Tổng lượt truy cập315,099,426
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây