Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thứ tư - 01/03/2023 16:20 1639
(CTTĐTBP) - Ngày 01/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 630/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh trong phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các quyết định, kế hoạch và các chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh tại các huyện, thị xã, thành phố đúng quy định. Phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương bố trí, phê duyệt dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức mua sắm, cấp phát hóa chất, vắc xin, vật tư triển khai tiêm phòng, tiêu độc khử trùng theo kế hoạch năm 2023 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí đúng quy định. Hướng dẫn việc triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh theo đúng quy định. Phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tăng cường hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh tạm thời, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh qua các chốt. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép. Phối hợp với các địa phương chủ động lấy mẫu giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Thực hiện tổng hợp, báo cáo dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động vật thông qua Hệ thống báo cáo trực tuyến (VAHIS).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn. Rà soát, xây dựng các kế hoạch và bố trí đầy đủ các nguồn lực, kinh phí theo phân cấp để triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn (Kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025, Chương trình phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch phòng chống bệnh viêm da nổi cục giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030, Phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2023) đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn lần 1 năm 2023 trong tháng 3/2023. Nội dung thực hiện theo Công văn số 293/SNN-CNTY ngày 21/02/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt đối với các bệnh nguy hiểm trên vật nuôi như cúm gia cầm, niu-cát-xơn, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, dịch tả lợn cổ điển, dại... Bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin trên địa bàn theo các kế hoạch, chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng và nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loại véc-tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loại véc-tơ truyền bệnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên chủ động tăng cường giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

Tăng cường công tác quản lý kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành khác. Chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành của huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. UBND các huyện biên giới (Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập) tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y trên địa bàn theo quy định để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật.

Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho cơ quan chuvên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh từ cơ sở đến cấp xã, cấp huyện. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp huyện báo cáo tình hình dịch bệnh động vật về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo qua Hệ thống báo cáo trực tuyến (VAHIS) của Cục Thú y. Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, giấu dịch, làm lây lan dịch bệnh.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương sở tại tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Thanh Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2,267
  • Hôm nay482,710
  • Tháng hiện tại3,060,498
  • Tổng lượt truy cập317,121,651
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
KQ TTHC
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây